Litho van Katendrecht.

Oude litho= steendruk van de gemeente Katendrecht. Komt uit het gemeente atlasje van Zuid-Holland. Door J. Kuyper. Anno 1866.