Litho= Steendruk van de stad Delft.

Oude Litho = Steendruk van de stad Delft. Komt uit het gemeente atlasje van Zuid- Holland. Door J. Kuyper. Anno 1866. Prijs 145 Euro.